Introduserer: Nettstudier!

Nettstudier vs. fysiske campus

De siste 20 årene har internett vokst til å bli den største og mest tilgjengelige databasen som noensinne er laget. Det har endret hvordan vi sosialiseres, deler informasjon, og hvordan vi utveksler kunnskap. Med nettbaserte studier og kurs har det også endret hvordan vi lærer. Nettbasert læring er elektronisk støttet læring som bruker internett for å tilrettelegge for samhandling mellom elev og lærer, og for å dele kursmateriale.

Fra brevkurs til videologg

Før i tiden hadde man andre måter å legge opp kurs på enn i dag, for dem som bodde i distriktene eller langt unna studiestedet. Brevskoler drev fjernundervisning der lærer og elev utvekslet brev, og ble derfor også kalt for «korrespondansekurs». I litt nyere tider ble brevet byttet ut med radio, og i dag er radio erstattet med internett.

Nettstudier vs. fysiske campus

Med nettbaserte studier har man mulighet til å ta kurs, enkelte fag, videreutdanning, eller hele utdanningen via internett. Samtidig er det ikke til å unngå at det ikke er det samme å studere hjemmefra, som det er å være campusstudent.

Som campusstudent blir campus den naturlige møteplassen der man møter og blir kjent med medstudenter og lærere innen utdanningsretningen du går på, I klassemiljøene jobber man tett sammen i gripper med prosjekter og oppgaver, og man møtes på seminarer og datalaber. Dette gir gode muligheter for sosialisering og kollokviegrupper.

Når man studerer hjemmefra er alle møteplasser digitale, og man har ikke én felles møteplass for alle. Likevel har man muligheten til å være sosial via de digitale plattformene som er tilgjengelig; man kan for eksempel lage digitale kollokviegrupper, og bruke digitale møterom for å samarbeide om oppgaver.

Forskjellene mellom deltagelse på fysisk campus og nettstudier er mange, men kjernen er den samme: Læring står i fokus, og læringsutbyttet er like høyt uansett hvordan man studerer.

Leave a Reply